Allà pels 1999 quan molts de nosaltres encara no pensaven en la BTT. Silvia ja apuntava maneres i guanyava carreres del Campionat Nacional.

Bike 90 Oct 1999 - Silvia